Skip links
Explore
Arrastrar

Renta Corporación i 011h construeixen la primera promoció d’habitatges industrialitzats i sostenibles a Barcelona

  • L’edifici es construirà íntegrament amb fusta certificada i altres materials constructius sostenibles, reduint fins a un 80% les emissions de CO2
  • El projecte complirà amb els estàndards més exigents en eficiència energètica i comptarà amb la certificació verda atorgada pel Green Building Council d’Espanya
  • L’edifici plurifamiliar s’ubicarà a L’Hospitalet de Llobregat i albergarà 8 habitatges distribuïts en 3 plantes
  • El edificio plurifamiliar se ubicará en L’Hospitalet de Llobregat y albergará 8 viviendas distribuidas en 3 plantas

Barcelona, 18 de febrer del 2021.- Renta Corporación i 011h, la constructora de nova generació, s’han aliat per desenvolupar una de les primeres promocions d’habitatges industrialitzats i totalment sostenibles d’Espanya. Ubicat a L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona), l’edifici de 8 habitatges distribuïts en 3 plantes es construirà íntegrament amb fusta certificada (CLT) i altres materials sostenibles.

Per a totes dues companyies, el projecte significa reforçar el seu compromís amb la construcció sostenible i mitigar les externalitats negatives del sector. Actualment, l’edificació representa un dels sectors més contaminants, i és responsable a la Unió Europea del 40% del consum energètic i del 36% de les emissions del CO2.

Sostenibilitat i salut
L’ús de la fusta permetrà augmentar el confort als habitatges, a més de reduir fins a un 80% les emissions de CO2. Així mateix, el projecte també comptarà amb materials naturals, reciclables i reutilitzables amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) que certifiquin la seva sostenibilitat al llarg de tot el cicle de vida.
Per assegurar-ne l’eficiència energètica i els consums baixos, l’edifici ha estat dissenyat en base a criteris de construcció passiva. D’aquesta manera, els habitatges no necessiten pràcticament energia per a calefacció ni refrigeració. A més, el projecte preveu la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a la producció de part de l’energia que requereixin els habitatges.
L’edifici obtindrà així la certificació energètica A del nou Codi Tècnic d’Edificació (CTE) així com la certificació VERDA atorgada pel Green Building Council d’Espanya (GBCe).
El projecte, impulsat per Renta Corporación i 011h, també destaca pels elevats nivells de confort i mesures a favor del benestar i la salut que ofereix als seus ocupants. En aquest sentit, els habitatges disposaran de ventilació natural creuada, sistemes de ventilació mecànica controlada de doble flux i un sistema de recuperació de calor que garanteixi una qualitat òptima de l’aire interior.
Pel que fa al confort lumínic, totes les estances principals tindran llum natural directa, mentre que als espais on sigui necessari comptar amb il·luminació artificial s’instal·laran llums led d’alta reproducció cromàtica.
Per David Vila, CEO de Renta Corporación: “Amb aquesta operació ia través de l’aliança amb 011h, Renta Corporación demostra una vegada més la seva aposta per la sostenibilitat ambiental al sector de la construcció, així com amb la salut i el benestar dels futurs usuaris dels immobles de la nostra cartera. La construcció industrialitzada i l’ús de materials renovables com la fusta al sector immobiliari són tendències de futur i tindran un efecte positiu a mitjà i llarg termini en el progrés cap a una sostenibilitat ambiental i social més gran”.
Industrialització i tecnologia en la construcción
La industrialització és un dels principals pilars del projecte. Així, es produiran a fàbrica els diferents components de l’edifici per posteriorment ser acoblats a l’obra. Algunes parts de l’edifici, com els banys i els panells d’instal·lacions, han estat dissenyats en 3D i seran finalitzats íntegrament a fàbrica. D’aquesta manera, la construcció serà un 40% més ràpida, més eficient i amb més qualitat de tots els elements.
Entre les principals característiques que diferencien aquest projecte d’altres de similars hi ha l’aplicació de la tecnologia i la digitalització. Gràcies a la implementació de la tecnologia BIM integral s’integrarà i optimitzarà tota la cadena de valor, permetent gestionar incidències així com sincronitzar models, documents i processos.
A més, l’optimització del disseny de cadascun dels materials permet també disminuir de manera molt significativa la producció de residus i facilita el reciclatge i la reutilització dels materials descartats o preexistents.
José Manuel Villanueva, co-CEO i cofundador de 011h assenyala que “en 011h estem convençuts que la industrialització, l’aplicació de la tecnologia BIM i l’ús intensiu de dades són el camí que ha de seguir el sector a l’hora de construir habitatges sostenibles”. Villanueva afegeix que “l’aplicació de la tecnologia, no només ens permet desenvolupar un producte de més qualitat, sinó que a més afegim valor a cadascun dels passos de la cadena productiva”.
Edifici plurifamiliar de 3 plantes
Ubicat al centre urbà de L’Hospitalet del Llobregat, l’edifici destinat al build to sell comptarà amb 8 habitatges al voltant dels 70m2 i estaran distribuïdes en 3 plantes. A més, els habitatges comptaran amb terrassa o balcó, cosa que permet donar resposta a una de les exigències que els consumidors més demanen i contribueix a millorar el benestar i salut dels usuaris de l’immoble.
Les obres d’enderrocament per a la promoció futura ja s’han iniciat i es preveu que el muntatge dels elements prefabricats a l’obra s’iniciï a partir del mes de juny. La finalització de les obres de muntatge està prevista per a finals d any.

Sobre 011h:

011h és la primera empresa constructora espanyola de nova generació. La companyia revoluciona el sector de la construcció a través de la tecnologia per crear edificis intel·ligents i de qualitat, així com per construir vides saludables i sostenibles. Fundada el 2020, i amb un model de construcció end to end, 011h té la vocació de liderar la industrialització del sector immobiliari i de transformar el procés de disseny i construcció d’edificis, aconseguint una reducció dels costos i temps d’execució i una més gran fiabilitat. La filosofia de 011h se sustenta en la creació d’un nou model de col·laboració a la indústria de la construcció, basat en la transparència i centrat en les persones.

Formada per un equip d’emprenedors de llarga i reeixida trajectòria, 011h compta actualment amb 20 professionals de perfils tecnològics, arquitectes i enginyers, entre d’altres. De moment, el seu àmbit d’activitat és Espanya i la companyia té previst créixer a Europa i altres mercats internacionals.

Sobre Renta Corporación

Renta Corporación és una immobiliària cotitzada amb un model de negoci diferencial basat en la creació de valor mitjançant l’adquisició d’actius immobiliaris per a la seva transformació i adaptació a les necessitats del mercat, per a la venda posterior a tercers. La immobiliària concentra el seu focus de negoci als mercats de Madrid i Barcelona, ​​les dues places més líquides i amb més activitat a Espanya. La companyia complementa el seu model de negoci a través de la seva activitat patrimonial, gestionant actius immobiliaris de diferent naturalesa, tant de la seva propietat com de societats participades, principalment de Vivenio, que genera ingressos recurrents per a la companyia.