Skip links
Explore
Arrastrar

La constructora 011h arrenca amb una inversió inicial de 10M€ i la vocació de liderar la industrialització del sector

  • Los fundadores aportan 2M€ y la ronda seed de 8M€ ha sido liderada por inversores internacionales de primer nivel.
  • Els fundadors aporten 2M€ i la ronda seed de 8M€ ha estat liderada per inversors internacionals de primer nivell.
  • El primer projecte serà un edifici d’habitatges a la província de Barcelona que començarà el març del 2021.
  • La firma utilitza la tecnologia per al disseny i construcció d’edificis d’habitatges sostenibles, saludables i assequibles.
  • 011h és un projecte pioner de constructech a Espanya, una tendència internacional en què tecnologia i digitalització s’uneixen amb la construcció.

Barcelona, ​​11 de desembre de 2020.-011h és una empresa constructora de nova generació fundada amb l’objectiu d’utilitzar la tecnologia per a la creació d’edificis d’habitatges de qualitat i assequibles en base a criteris de sostenibilitat i salut.
El projecte està liderat per un grup d’emprenedors de llarga trajectòria i reconegut prestigi en tecnologia, entre els quals destaquen Lucas Carné i José Manuel Villanueva, fundadors de Privalia. A l’equip de fundadors se sumen Josep Barberá, Privalia i Mango; Alex Valls, Social Point i Exoticca; i José Ojeda, GFG i Lyst, equip completat per Juan Velayos, anteriorment CEO de Renta Corporación i de Neinor, que formarà també part del consell. La companyia compta amb una plantilla de més de 20 professionals amb perfils digitals, de disseny (arquitectes i enginyers) i especialistes en cadena de subministrament, fabricació i construcció, entre d’altres.

La companyia se centrarà en la construcció de “smart buildings” equipats amb tota la tecnologia necessària per fer la vida més còmoda als seus habitants, propietaris i operadors de “build to rent”. A més, aquest enfocament permetrà reduir els costos d’operació i manteniment, millorant així la rendibilitat de les seves inversions.
La companyia ja té tres projectes en marxa la construcció dels quals està prevista a partir del març del 2021. En un inici, l’activitat de la companyia serà únicament a Espanya encara que preveu créixer a Europa a mitjà termini.

Entrada d´inversors internacionals de primer nivell

011h és una aposta ambiciosa i transformadora que neix amb una inversió inicial de 2 milions d’euros aportada pels fundadors. A finals de 2020, 011h ha tancat una ronda de finançament “seed” de 8 milions d’euros, subscrita per fons europeus de venture capital, especialitzats en proptech i constructech, com ara Foundamental i A/O Proptech, així com pel fundador d’Index Ventures, Giuseppe Zocco, entre d’altres inversors.
Patric Hellermann, Founding Partner de Foundamental, ha assenyalat que “ens atrauen els fundadors que donen resposta als principals problemes de la construcció gràcies a un model de servei end to end basat en una plataforma que integra tecnologia i proveïdors en una cadena de subministrament sostenible . 011h reuneix un dels millors equips fundadors per al sector de construtech del món, i estem orgullosos de ser part de la seva història.”
Per part seva, Gregory Dewerpe, fundador d’A/O Proptech ha declarat que “estem molt emocionats de donar suport a l’equip de 011h, ja que es proposen resoldre dos desafiaments fonamentals que actualment afecten el sector de la construcció: l’eficiència i la sostenibilitat.” 011h té el potencial de marcar l´inici d´una nova era per a la indústria”.
L’èxit de la ronda de finançament, molt per sobre del que és habitual en una ronda seed a Espanya, demostra l’enorme oportunitat de transformar un dels sectors econòmics amb més pes a nivell global i amb un gran potencial d’innovació. L’important suport econòmic aconseguit per la companyia reforça a més la seva solvència financera i demostra la solidesa del projecte de cara a l’inici de la seva activitat i proper creixement.
Lucas Carné, cofundador i co-CEO de 011h, ha fet una valoració molt positiva: “hi ha un comú denominador en tots els inversors que ens han atorgat la seva confiança, són innovadors, socialment responsables, i comparteixen la nostra visió a l’hora de veure 011h com la millor oportunitat per revolucionar un sector que coneixen molt bé”.

Industrialització i digitalització

Creada a mitjan 2020, la companyia concep la seva activitat des d’una visió integral, industrialitzant i digitalitzant tota la cadena de valor de la construcció. La proposta de 011h inclou des de l’arquitectura i l’enginyeria fins a l’aprovisionament, la fabricació, la construcció i el suport digital, per a una òptima operació i manteniment de l’immoble
Per això, 011h ha integrat una xarxa de partners -proveïdors de materials i industrials, arquitectes, enginyeries de programari/BIM, constructores, etc.- de gran experiència i reputació. Aquesta xarxa, basada en un model de relació transparent, col·laboratiu i eficient, permetrà oferir un servei de construcció end to end.
En aquest sentit, José Manuel Villanueva, cofundador i coCEO de 011h, assenyala que “la companyia està centrada en les persones i en uns valors basats en la transparència, l’honestedat i la sostenibilitat, elements essencials que determinen un nou model de relació amb els seus stakeholders.”
Una de les claus del model empresarial de 011h és que la companyia se centra a dissenyar i crear els components dels edificis a fàbriques per aconseguir una major qualitat final i millorar la productivitat de tot el procés de construcció. Posteriorment, els diferents elements s’envien a l’obra on s’acoblen de forma senzilla, reduint minves i errors, i contribuint també a mitigar la precarietat i la sinistralitat laboral.
José Manuel Villanueva apunta que “l’èxit de la companyia serà assolir una transformació radical de la construcció tal com la coneixem avui dia, cap a un sector més industrial, col·laboratiu, eficient, transparent, sostenible i tecnològic”. Villanueva afegeix que “a més, la transformació del sector ajudarà que arribi una oferta de vivenda de qualitat a preus assequibles”.

Per tot això, la proposta de valor de 011h aporta als seus clients un valor diferencial tant des del punt de vista de la qualitat del disseny dels edificis, com de la reducció dels terminis i costos, així com una certesa absoluta en el compliment de les fites i el control de qualitat de tot el procés de construcció.

Juan Velayos, per la seva banda, ha assenyalat que “la construcció és l’única activitat industrial que no ha millorat la seva productivitat els darrers trenta anys, mentre que la resta l’ha més que duplicat. La raó és que la tecnologia i la innovació encara no han arribat al sector. Precisament per això, 011h és un projecte pioner a Espanya en la implantació d‟una tendència global: el constructech”.

Sostenibilitat i salut
La construcció és responsable de manera directa i indirecta de més del 30% de les emissions de CO2. 011h vol contribuir al desenvolupament sostenible de les ciutats i la reversió del canvi climàtic mitjançant l’edificació neutra a la petjada de carboni al llarg de tot el seu cicle de vida. Per això utilitzarà fusta tecnològica certificada com a principal material constructiu i aplicarà criteris de disseny passiu amb instal·lacions d’energia primària renovable.
La companyia atorga també una gran importància a la salut i el benestar de les persones, emprant els darrers sistemes de renovació de l’aire interior i, a més de la fusta i el seu efecte biofílic, altres materials sense tòxics. Els seus habitatges gaudiran també de nivells elevats de confort tèrmic, acústic i lumínic.
A més, el seguiment de criteris mediambientals, socials i de governança empresarial en la seva activitat contribueix a aportar un valor afegit al capital institucional i d’impacte que aposta pel build to rent, així com a l’usuari final. Aquest darrer és cada vegada més exigent en matèria de sostenibilitat i més conscient de l’impacte de l’habitatge en la salut i el confort.
El nom: 011h
El nom de la nova companyia és una declaració d’intencions de la voluntat disruptiva del projecte. 011h utilitza números en comptes de lletres perquè pretén trencar amb els números de la indústria: els costos, els terminis i les emissions de CO2. Així mateix, el 0 i el 1 representen la digitalització del sector. D’altra banda, 011 són les tres primeres xifres de la successió de Fibonacci, que apareix en configuracions biològiques com ara les branques dels arbres i és una font d’inspiració en arquitectura i disseny. A més, representa una seqüència on cada xifra de la sèrie és la suma de les dues anteriors: com cada edifici de 011h, que millorarà sobre la base de l’aprenentatge dels anteriors. Per la seva banda, la lletra h reuneix els valors en què es basa la companyia: “human housing in a healthy habitat”.

Sobre 011h:

011h és la primera empresa constructora espanyola de nova generació. La companyia revoluciona el sector de la construcció a través de la tecnologia per crear edificis intel·ligents i de qualitat, així com per construir vides saludables i sostenibles. Fundada el 2020, i amb un model de construcció end to end, 011h té la vocació de liderar la industrialització del sector immobiliari i de transformar el procés de disseny i construcció d’edificis, aconseguint una reducció dels costos i temps d’execució i una més gran fiabilitat. La filosofia de 011h se sustenta en la creació d’un nou model de col·laboració a la indústria de la construcció, basat en la transparència i centrat en les persones.

Formada per un equip d’emprenedors de llarga i reeixida trajectòria, 011h compta actualment amb 20 professionals de perfils tecnològics, arquitectes i enginyers, entre d’altres. De moment, el seu àmbit d’activitat és Espanya i la companyia té previst créixer a Europa i altres mercats internacionals.

Sobre Foundamental:

Foundamental és un inversor global a construtech. Amb oficines a San Francisco, Singapur i Berlin, identifica oportunitats úniques a qualsevol geografia, des d’Àsia-Pacífic a Europa i Nord Amèrica. Foundamental acompanya fundadors excepcionals durant tot el cicle de vida de les seves companyies des de les etapes inicials. Sobre A/O PropTech:

Sobre A/O PropTech:

A/O PropTech, fundat a principis de 2019 per l’emprenedor suís Gregory Dewerpe, és el venture capital més gran de proptech a Europa amb un fons de capital perenne de €250M. Inverteix en companyies que mitjançant l’ús de tecnologia i models innovadors pretenen transformar el sector immobiliari fent-lo més digital, eficient i assequible. La seva visió és millorar la qualitat de vida i accelerar la descarbonització de la classe d’actius més gran del món per fer sostenible l’habitatge