Skip links
Explore
Arrastrar

0110 Duradora (Insectes)

El mite:
La fusta és un material amb alt risc de ser atacat per insectes com els tèrmits o els corcs, i això fa que la seva durabilitat sigui molt inferior a la d’altres materials utilitzats habitualment en la construcció d’edificis.
La realitat:

Cada mena de fusta té una durabilitat natural en funció del seu contingut en resines, tanins, olis, exposició i quantitat de duramen i albura, sent el duramen la part més resistent.

En el cas dels insectes xilòfags, com els tèrmits i el corc, cal tenir en compte i vigilar amb atenció l’espècie de fusta que utilitzarem, així com les condicions de temperatura i humitat al lloc que les col·locarem, evitant sempre utilitzar fustes massa toves i amb un alt grau dhumitat interior, ja que aquestes són les condicions ideals per a latac daquests insectes.

En aquest sentit, els darrers anys les fustes tecnològiques han avançat molt, sobretot per a fustes estructurals, que assecades per sota d’un 18% d’humitat i, juntament amb la possibilitat d’imprimacions protectores naturals sense tòxics i unes condicions climàtiques interiors correctes, les fan fustes molt poc interessants per a aquests insectes.

La conclusió:
L’evolució de la fusta tecnològica en aquest sentit és molt bona, així que treballant amb les tipologies correctes a cada projecte i mitjançant l’assecatge al límit d’aquestes, a més de la possible imprimació amb protectors naturals i complint els requeriments del Codi tècnic de l’Edificació (igual que la resta dels materials de construcció), es construeixen a tot el món edificis amb estructura de fusta que garanteixen la seva resistència i durabilitat.
Referències: