Skip links
Explore
Arrastrar

0111 Duradera (Aigua)

El mite:
La fusta és un material que es podreix amb facilitat i això fa que la seva durabilitat sigui molt inferior a la daltres materials utilitzats habitualment en la construcció dedificis.
La realitat:
La fusta està dissenyada per sobreviure en un ambient humit i, després de complir el cicle vital, ser reciclada al medi natural amb els seus components essencials. Quan es produeix la mort de l’arbre, els organismes xilòfags que viuen al seu entorn (insectes de cicle larvari, tèrmits, fongs de podriment) contribueixen a la degradació de la fusta, sent els fongs de podriment els que compleixen el paper essencial degut, sobretot , al major contingut en humitat i menor contingut en resines. Els fongs de podriment són vegetals primitius que, com que no tenen clorofil·la, no poden realitzar la fotosíntesi. Després de la mort de l’arbre, troben unes condicions favorables per al seu desenvolupament i són capaces de degradar les molècules aconseguint, amb el pas del temps, la desaparició total del material. Actualment, la normativa francesa és la més avançada en el control d’aquest tema, definint paràmetres variats com la massivitat de l’espècie de fusta, el disseny constructiu correcte o incorrecte, les condicions climàtiques a què està exposada i la classe d’ús:
  1. Interior
  2. Interior sota coberta
  3. Exterior per sobre del sòl: amb temps de romandre humitat limitat o temps perllongat
  4. Exterior en contacte amb aigua dolça
  5. EExterior en contacte amb aigua salada.
A Espanya hi ha l’eina paramètrica UNE-EN 335, d’accés lliure i basada en aquests criteris, per saber i controlar quin tipus de fusta hem d’utilitzar amb un disseny apropiat, segons les condicions climàtiques del lloc i la classe d’ús.
La conclusió:

Com podem veure, un cop més, el bon coneixement de cada tipus de fusta, del disseny segons la seva ubicació i el seu ús són els principals factors perquè qualsevol tipus de construcció amb aquest material sigui més o menys durable.

Encara no es coneix un material equiparable en durada a la fusta que suporti tracció, compressió i flexió en edificació.

Referències: