Skip links
Explore
Arrastrar

0101 Insonoritzada

El mite:
La fusta no és un bon aïllant acústic, és un material lleuger i rígid que amplifica tota mena de sorolls.
La realitat:
Quines estratègies hi ha per abordar la solució de la transmissió acústica directa?
  • LLlei de masses: l´aïllament s´aconsegueix augmentant la massa, és a dir, la transmissió de soroll es combat mitjançant l´augment de pes.
  • Sistemes massa – moll – massa: l’aïllament s’aconsegueix juxtaposant capes de materials de diferents tipus i densitats que dissipen i/o absorbeixen el so de diferents freqüències.

La primera és pròpia de la construcció pesada mentre que la segona és la comunament usada en construcció lleugera. Atès que la fusta és un material lleuger, lestratègia adequada per combatre la transmissió acústica directa és el correcte disseny de solucions multicapa. Podem aconseguir el mateix nivell d´aïllament acústic mitjançant els dos tipus de construcció. També, els materials tous, lleugers i porosos tenen altes prestacions quant a absorció acústica i control de la reverberació. Les fustes i els taulers de fibres de baixa densitat són òptims en aquest aspecte. Així mateix, la fusta, en combinació amb materials absorbents, és un material utilitzat per sonoritzar espais on la qualitat acústica és rellevant.
La conclusió:
Hi ha estratègies de disseny per a sistemes lleugers que permeten obtenir nivells d’aïllament acústic equivalents a sistemes pesants. En aquest sentit, un sistema basat en la tecnologia de la fusta pot oferir les prestacions acústiques desitjades aplicant-hi el disseny adequat.
La fusta és usada com a material principal en espais on la qualitat acústica és rellevant.
Referencias: