Skip links
Explore
Arrastrar

0011 Ignifugada

El mite:
Els edificis construïts en fusta tenen una alta probabilitat d’incendiar-se, ja que la fusta crema amb facilitat.
La realitat:
Heu provat mai de prendre un tronc?
La fusta està formada principalment per cel·lulosa i lignina, els quals es componen de carboni, hidrogen i oxigen. Aquests components la fan combustible. No obstant això, la fusta massissa no crema amb rapidesa i poques vegades és el primer material a cremar. Concretament, sense la presència de flama, la fusta necessita una temperatura a la superfície superior a 400ºC per començar a inflamar-se en un termini curt de temps. Amb la presència de flama, cal una temperatura a la superfície d’uns 270-300ºC durant un cert temps abans que es produeixi la ignició. Tot i que la fusta és un material inflamable a temperatures relativament baixes, es tracta d’un material resistent al foc. Així, la fusta compleix el Codi Tècnic de l’Edificació en Seguretat d’Incendis de la manera següent:
  • AAutoprotegint-se del foc mitjançant piròlisi: la capa carbonitzada que es forma a la superfície exposada al foc és 6 vegades més aïllant que la mateixa fusta. D’aquesta manera, l’interior de la peça es manté fred i amb propietats físiques i mecàniques sense alteracions.
  • Protegint-la mitjançant capes d’altres materials com aïllaments o plaques de guix. En cas de la fusta vista, també hi ha vernissos especials de protecció al foc.
La conclusió:
Gràcies a la baixa conductivitat tèrmica de la fusta, les estructures correctament dissenyades i dimensionades tenen un millor comportament i resposta contra el foc. Igual que qualsevol material de construcció, la fusta compleix les normatives i reglamentacions de protecció contra el foc.
Referències: