Skip links
Explore
Arrastrar

0001 Gestió Forestal / Silvicultura

El mite:
Construir edificis de fusta implica la tala d’arbres i, consegüentment, un impacte negatiu a la superfície forestal (desforestació) i al planeta (emissions de CO2 i canvi climàtic).
La realitat:
Actualment, els boscos europeus s’estan expandint, emmagatzemant carboni i subministrant fusta de manera sostenible.
Desforestació
La superfície de boscos a Europa ha augmentat un 9% en els darrers 30 anys. Així mateix, hi ha 227 milions d’hectàrees de boscos, que cobreixen el 35% de la superfície europea. El 75% de les hectàrees estan preparades per subministrar fusta. La tala anual responsable i certificada té com a objectiu la regeneració activa, és a dir, la replantació assistida o natural dels boscos “madurs”. Aquests són arbres que ja han finalitzat el seu cicle de vida i que no fan les seves funcions vitals completes, com ara l’absorció de CO2. Per això, s’aprofita la fusta per propiciar la regeneració de la biodiversitat i proporcionar productes respectuosos amb el medi ambient abans de la descomposició.
Emissions de CO2
La mitjana d’emmagatzematge de carboni a biomassa forestal és de 155 milions de tones anuals aproximadament. Un cop la fusta és recol·lectada segueix emmagatzemant el carboni durant tot el seu cicle de vida. La xifra oscil·la entre 2,5 i 2,8 tones per càpita, contribuint així a la reducció de les emissions de CO2.
Canvi climàtic
Cada vegada hi ha més devastacions propiciades per l’escalfament global com ara plagues, nevades, ventisques i incendis, entre d’altres, que fan malbé sobtadament l’ecosistema del bosc, impossibilitant la regeneració activa i afectant el medi ambient. En aquest cas, els governs de cada país estableixen polítiques de gestió sostenible forestal que promouen ladministració assistida dels boscos. Consegüentment, el consum de fusta i tots els seus productes són un factor influent en el desenvolupament sostenible del sector. Els ingressos de la venda de fusta donen suport a la majoria de les activitats i el tractament dels boscos.
La conclusió:
L’ús de fusta certificada al sector de la construcció està augmentant a Europa. Això implica un impacte positiu per al medi ambient ja que es fa servir un recurs natural, s’allarga el cicle de vida i l’alliberament de CO2, es redueix l’excés d’existències de fusta minimitzant possibles devastacions propiciades per l’escalfament global i s’afavoreix la regeneració assistida o natural dels boscos.
Referències: